Click for English   


Accepted for publicationTürkçe Başlık / Turkish Title: Kendine Zarar Verme Davranışı Değerlendirme Envanteri?nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

İngilizce Başlık / English Title: The Validity and Reliability of the Turkish Version of the Inventory of Statements About Self-injury

Yazarlar / Authors : Tezan Bildik, Oya Somer, Bürge Kabukçu Başay, Ömer Başay, Burcu Özbaran

DOI : 10.5080/u6901